Het Taalmonster van Kaat – Een boek over leven met TOS

Tekst: Janneke Ipenburg en Esther van Niel

Uitgegeven door: Levendig uitgever 2020

Bestel hier: ☝︎⬆︎

Kaat heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat betekent dat je taal moeilijk vindt. Het begrijpen van wat andere mensen zeggen is lastig, maar ook zelf dingen vertellen is moeilijk. Kaat weet nog niet dat zij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Daarom denkt ze dat ze een monster in haar hoofd heeft. Dat monster maakt een rotzooi van alle taal in haar hoofd. In het boek lees je hoe het leven voor Kaat is, met dat monster in haar hoofd. Ook lees je hoe Kaat uiteindelijk door veel mensen geholpen wordt om samen met het monster minder in de war te raken van taal.

Dit prentenboek is in de eerste plaats geschreven voor kinderen met TOS. Het boek maakt het mogelijk om over de symptomen en gevolgen van TOS te spreken met een ouder en/of begeleider. Begeleider kan hier een logopedist, maar ook een ambulant begeleider of leerkracht zijn. 

In de tweede plaats wil dit boek er graag zijn om deze stoornis bekender te maken in de omgeving van een kind met TOS, waardoor deze begripvoller kan reageren op de problematiek. TOS is een nog relatief onbekende ontwikkelingsstoornis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, maar in elke schoolklas zit ook gemiddeld 1 of 2 leerlingen met TOS. Het komt dus vaker voor dan je denkt.

Dit boek is tot stand gekomen met steun van het Damsté Terpstra Fonds

Recensies en besprekingen

StoerLeesVoer

Wij Logopedisten

NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, alleen voor leden)

Het WAP (Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten)

Digitaal Speciaal

Boeken over TOS

Tos en ik; verhalen over een taalontwikkelingsstoornis en hoe dat voelt | Diënne Kamphuis & Laurien Hermsen | De Spreekhoorn, Breda | ISBN 9789090288352 |

Hulpwaaier TOS; tips en strategieën bij de hand | Jet Isarin | Uitgeverij Pica | ISBN 9789491806988

Spraaktaal Kids, mappen met werkbladen over het hebben van TOS | Jet Isarin | Voor verschillende leeftijden: 4-7; 7-10; 10-14

Elk Woord Telt, omgaan met een taalontwikkelingsstoornis/TOS | Annemiek Deij | K2-Publishers | ISBN 9789082650716

Zo praat ik; een kijkje in het leven van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis | Evelien Dirks | Veltman Distributie B.V. | ISBN 9789491549670

Ik ben niet perfect, nou en! Zes portretten van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis | Riet Grauwels & Caroline Houmes | Uitgeverij van Tricht | ISBN 9789077822630

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas; praktische handelingsadviezen en tips | Bernadette Sanders | Lanno Campus | ISBN 9789401444347

Kinderen met specifieke taalstoornissen; (be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs | Ellen Burger, Marcia van de Wetering en Marjolijn van Weerdenburg  | Acco | ISBN 9789033488160

Handige links

Jos heeft een TOS | Signaleringsposter

www.tosinbeeld.nl

www.kindentaal.nl

www.klets-niet.nl

www.fodokfoss.nl

www.auris.nl

www.kentalis.nl

www.simea.nl

www.logopedie.nl

Facebook

Gebaar van de dag

Ouders van kinderen met TOS (besloten groep)

TOS-Ouders

Apps

Gebarenwoordenboek iSIGNNGT; Nederlands Gebarencentrum

TOS-Check; Kentalis